Meist lähemalt

Eesti Erametsakorraldus OÜ asutati 2010. aastal.

Oleme erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise ja konsultatsioonifirma.

Eesti Erametsakorraldus OÜ tegeleb:

  • metsade inventeerimisega
  • metsamajandamiskavade koostamisega
  • erametsaomanike nõustamisega
  • eksperthinnangute koostamisega

Meie eesmärgiks on pakkuda erametsaomanikele usaldusväärset tuge ja abi nende metsadest ülevaate saamisel ja anda nõu ning soovitusi metsamajanduslikuks tegevuseks.

Meie peamisteks klientideks on eraisikutest metsaomanikud ja metsi omavad ettevõtted.